Balken
电缆槽剪

  • 85毫米的剪切直径
  • 可选择带杠杆作用的型号

适用于剪切电缆槽和扁平塑料型材。该型号由于采用了一个特别的剪切几何,因而使得剪切更轻松自如。也可选带45°和90°角挡块的型号产品,有防滑底板。如用于剪切较硬的材料,可选择带杠杆作用的型号产品。所有部件均可分别获得,更换简单

 

Löwe 3604

电缆槽剪,带45°角挡块

Löwe 3604
Daten Art. 3001/85, Art. 3002/85K, Art. 1003, Art. 1004, Art. 1005, Art. 3006, Art. 1009, Art 3002/3604
3001/85, 3002/85K, 1003, 1004, 1005, 3006, 1009, 3002/3604
3604配件的详细内容

Löwe 3605

电缆槽剪,不带挡块

Löwe 3605
Daten Art. 3001/85, Art. 3002/85K, Art. 1003, Art. 1004, Art. 1005, Art. 3006, Art. 1009
3001/85, 3002/85K, 1003, 1004, 1005, 3006, 1009
 3605配件的详细内容

Löwe 3606

电缆槽剪,带90°角挡块

Löwe 3606
Daten Art. 3001/85, Art. 3002/85K, Art. 1003, Art. 1004, Art. 1005, Art. 3006, Art. 1009, Art 3002/3606
3001/85, 3002/85K, 1003, 1004,. 1005, 3006, 1009, 3002/3606
 3606配件的详细内容

Löwe 3604/HÜ

电缆槽剪,带杠杆作用和45°角挡块

Löwe 3604/HÜ
Daten Art. 3001/85, Art. 3002/85K, Art. 1004/HÜ, Art. 3305/HÜ, Art. 3006, Art. 3009/HÜ, Art 3002/3604
3001/85, 3002/85K, 1004/HÜ, 3305/HÜ, 3006, 3009/HÜ, Art 3002/3604
 3604/HÜ配件的详细内容

Löwe 3605/HÜ

电缆槽剪,带杠杆作用,但不带挡块

Löwe 3605/HÜ
Daten Art. 3001/85, Art. 3002/85K, Art. 1004/HÜ, Art. 3305/HÜ, Art. 3006, Art. 3009/HÜ
3001/85, 3002/85K, 1004/HÜ, 3305/HÜ, 3006, 3009/HÜ
 3605/HÜ配件的详细内容

Löwe 3606/HÜ

电缆槽剪,带杠杆作用和90°角挡块

Löwe 3606/HÜ
Daten Art. 3001/85, Art. 3002/85K, Art. 1004/HÜ, Art. 3305/HÜ, Art. 3006, Art. 3009/HÜ, Art 3002/3606
3001/85, 3002/85K, 1004/HÜ, 3305/HÜ, 3006, 3009/HÜ, 3002/3606
 3606/HÜ配件的详细内容
Balken
施罗德(厦门)国际贸易有限公司 版权所有
地址:福建省厦门市湖里区南山路53-15号之一地图 邮政编码:361006
电话:0086-592-5558448 xlm
Copyright 2013 闽ICP备15013880号-2